HOTELLET TIL CLARION COLLECTION - Fasade og Interiørgruppen
HOTELLET TIL CLARION COLLECTION

 I 2006 utførte vi på oppdrag fra vår største kunde arbeider ved det nye Hotellet til Clarion Collection i det gamle Havnekontoret.

Malerarbeidet bestod av noe rehabilitering av gamle flater og noe behandling av nye flater.

Det ble utført både malerarbeider og tapetseringsarbeider. 
Vi utførte også noe utvendig arbeid, blant annet ved rehabilitering av karnappene.